Порочен Кръг

Порочният кръг на религиозните вярвания може да бъде нож с две остриета, предлагайки утеха и напътствие на някои, но също така ограничавайки потенциала на човешкия ум и съзнание. Тези, които стриктно се придържат към религиозните канони, попадат в капана на самоподсилващ се цикъл от догми, рамкирани от понятията за Рая и Ада.

Духовността и разнообразието от традиции имат изключително важно място в нашия свят, но абсолютните „истини“ за създател, всемогъща фигура с нейните закони, определени от човека, са пагубни за човешкото разбиране. Религията е науката на миналото – начин да си обясним какво се случва около нас. Чрез нашата изобретателност, пионерски подвизи и сътрудничество отдавна сме прекрачили границите й и сега действа само като котва. Всяка нова информация или идея се отхвърлят, ако са в конфликт с установените вярвания, което пречи на хората да изследват нови перспективи, да усетят богатството и разнообразието на живота, да обхванат пълния спектър от човешкото изживяване, но най-вече – да разберат нашия свят.

Лесните отговори задушават любопитството и ни заслепяват за необятната красота точно пред очите ни. Нека прегърнем непознатото!