Здравейте,

Аз съм артист, роден и израснал в България, занимаващ се с художествена фотография. Любопитството винаги е било основен двигател в живота ми. Чрез неспирното усъвършенстване на мисълта и виждането ни, имаме шанса да достигнем пълния си потенциал и наистина да създадем смисъл в живота си. Засилването на любопитството ни към света е отправната точка към едно невероятно и освобождаващо пътуване.

Начините, чрез които неспирно преоткривам света, дали екзистенциално, логически или чрез силата на въображението, са науката и фотографията. Вътрешният ми стремеж се корени в пътешествията и намирането на проблясъци невероятна красота, преплетена с мистичност и удивление. Графичното качество на черно-бялата фотография ми напомня на сън, откъснат от реалността, портал към един неземен свят.

Пътят към себеоткриването е безкраен и в процеса на търсене и усъвършенстване, ние непрекъснато се променяме и философски казано - никога не откриваме себе си, защото винаги има наша по-добра версия някъде там из многобройните житейски възможности. Може да се каже дори, че това е най-истинското въплъщение на известната фраза „Пътуването е по-важно от дестинацията“.

„Най-красивото преживяване, което можем да имаме, е мистерията. Това е основната емоция, която стои в люлката на истинското изкуство и истинската наука.”

Алберт Айнщайн